RSS

Stikkordarkiv: video

Engelsk + naturfag + digitalt

På tampen av året kjører jeg et tverrfaglig prosjekt med engelsk , som er mitt ene fag, og naturfag (vg1). Læreplanen for engelsk vg1 sier også at de skal arbeide med et emne fra eget utdanningsprogram. Jeg synes naturfag er et takknemlig fag å bruke til dette, og spesielt når temaet er miljø og bærekraftig utvikling, som er noenlunde forståelig for meg som ikke-realist, og som dessuten også er et tema i faget Internasjonal engelsk på vg2. Her følger litt om opplegget:

Elevene får tradisjonell tavleundervisning i naturfag om emnet. I tillegg bruker vi en del engelsktimer til å arbeide med vokabular på engelsk. Blant annet oversetter vi avsnitt fra naturfagboka, lager nye setninger med sentrale ord og bruker ordene i øve-tekster.

Vi ser en TED-talk om temaet av Mary Robinson, tidligere irsk president, som kobler miljøsaken til fattigdomsproblematikk. I den forbindelse innlemmer jeg også noe arbeid med appellformene etos, patos og logos, som jeg vet elevene har lært om i norsk. De får en enkel skriveramme (se nederst) for å øve seg på å sortere fagstoff. Denne øvelsen kunne enkelt vært knytta opp mot bruk av kuratortjenester som Scoop.it, men jeg droppa det denne gangen.

Elevene får etter hvert finne egne kilder og må lage en problemstilling med utgangspunkt i aktuelle kompetansemål i naturfag. Det blir tydelig for meg at koblinga mellom kompetansemål i faget og lærestoffet i boka ikke alltid er opplagt for dem. Mens de arbeidet med dette blir finværet utenfor så påtrengende at jeg blir nødt til å sende dem ut en tur. De får følgende oppdrag:

Lag en video på 90-120 sekund der du (på engelsk, med kamera vendt 
mot eller fra deg selv) reflekterer over det å lære om miljøet.

Videoene blir virkelig interessante. Flere velger å la kameraet fokusere på dem, gjerne med sola bak ryggen. De ser rundt seg og oppdager busser og scootere og grønt gress. De snakker og oppdager ord de trenger og får øvd på å uttale ord før presentasjonen de skal ha foran meg, naturfaglæreren og noen medelever. Jeg ser en ny side av dem fordi de må gjøre denne oppgaven alene, og de slipper det påtrengende lærerblikket akkurat i situasjonen. Er jeg heldig, kan vi også se noen i klassen neste gang. Jeg ser at noen spiller på følelser og prøver å overtale oss om å tenke miljø – uten at jeg har bedt dem spesifikt om dette.

Tanker jeg tar med meg etter dette prosjektet:

  1. Det digitale kan tilføre verdi både i form av konsum og produksjon. Det er imidlertid vanskelig å gjøre produksjon helt autentisk. Elevene kvier seg for å publisere materiale dersom det blir for personlig. I dette prosjektet har kommunikasjonsaspektet falt vekk.
  2. Ikke alt kan planlegges på forhånd. Jeg kjente målet, som var en presentasjon om miljø, men underveis måtte jeg se an elevene og fagstoffet for å finne passende arbeidsformer.
  3. Tverrfaglig arbeid åpner for kritisk blikk på egen og andres praksis.
  4. Tverrfaglig arbeid gir meg økt kunnskap om elevene, og antakelig lærer også elevene mye av denne typen arbeid
  5. Videoene de selv lager maner til ettertanke. Spesielt der de lar videoen ta opp ansiktene deres, gjerne mens de snur seg rundt, veksler mellom seg selv og omgivelsene. Det er et spennende formspråk som jeg ikke kunne instruert, dette er deres hjemmebane.

 


 

 

INTRO, THEME
We are facing the biggest threat of our time, because…
GIVE TITLE 
OF SPEECH

KEEP IN THE 
PRESENT TENSE
Mary Robinson talks about this in her TED talk called ….
ETHOS, PATHOS 
AND LOGOS 
IN SPEECH

When trying to understand how a speaker tries to
convince us, ...
OWN REFLECTIONS 
ABOUT THE TOPIC
CONCLUSION 
 

Stikkord: , , , , ,

Lektoren prøver nye ting og havner noe motvillig på skrå

I dag fikk jeg prøve et lite mobiltelefon-stativ, og jeg har derfor tatt et opptak på null-komma-niks for å prøve det ut. Jeg trodde det skulle være enkleste sak i verden å laste det opp hit, men det koster selvsagt penger, og jeg har ikke (gulp) orden i betalingspassordene mine. Dessuten er jeg innstilt på å greie det så billig som mulig. Det har derfor tatt et hav av tid – sikkert en time bare til å prøve å konvertere filen først for å se om den ble liten nok (etter å ha sendt den fra mobilen til pc-en via eposten, tungvindt nok), bruker «Media converter» som ligger i programpakka på jobb-maskina. Det hjalp ikke. Brukte litt tid på å prøve å snu filmen – rotere den – fant instruksjonsvideo på Youtube til det. Deretter – laste min egen video opp på Youtube. Der snudde jeg den igjen. Fremdeles er den stuck når jeg setter den inn her. Høykvalitets videomateriale får andre sørge for foreløpig. Jeg biter i meg noen ukvemsord.

Men det skal vel koste litt krefter å prøve nye verktøy. På en skala fra 1 til 10 har teknologiangsten min sunket fra omtrent 8 til 5. Etter massiv selvpåført eksponeringsterapi.

Du har sikkert allerede trykket på play-knappen og hørt spørsmålet mitt?

 

 
1 kommentar

Skrevet av den 13. mars 2014 i mislykket

 

Stikkord: , ,

Omvendt undervisning på elektrofag

Noen lærere på skolen min har drevet systematisk med omvendt undervisning ei stund, og i dag fikk jeg høre om arbeidet de gjør. Jeg har fått lov til å dele denne infoen på bloggen min:

Utgangspunktet for prosjektet var en yrkesfagdidaktisk masteroppgave, og det ble tidlig klart at de trengte noen lærere til å samarbeide om å lage videoer som de kunne bruke i et bestemt fag. De ble enige om hvem som skulle stå for gjennomgangene, og hvem som skulle filme (håndholdt kamera). Videoene er redigert med Moviemaker, under mottoet «helst bare ett opptak». De har laget flest korte videoer som viser utregninger, skjema og annen teori, men også noen lengre videoer opp til 30 minutt som er knyttet til praksisoppgaver. Her er erfaringene oppsummert:

1. Gjør det så enkelt som mulig

2. Gjør det fort.

3. Legg på Youtube. Da kan andre se det. De har fått tilbakemeldinger og forespørsler fra fremmede om å lage flere tilsvarende videoer. Foreldre har også vist interesse.

4. Du kan skrive manus, men det er like greit uten (dersom du vet hva du skal si).

5. Humor er lov.

6. I starten av hver video sier de hva de skal gjøre, før de gjør det. Ellers har de ikke brukt noe spesielt mønster.

7. Helt ok å stå foran ei vanlig tavle.

8. Lag en database, et årshjul el.l, slik at du får et system du kan bruke flere ganger.

9. Noen ser videoene hjemme, mens andre ser på skolen – og noen begge deler. De får anledning til å se om igjen, eller få forklaring fra lærer = differensiert undervisning.

10. Metoden frigjør tid.

Her kan du se et eksempel på en slik video:

 
3 kommentarer

Skrevet av den 3. mars 2014 i omvendt undervisning

 

Stikkord: , , , , ,

«Det var omvendt undervisning etter boka!»

Så langt har engelskklassen min hatt 5 videolekser etter jul, alle med en varighet på 5-10 min og med tema direkte knyttet til det vi driver med i faget. 3 har omhandlet grammatikk/språk, og 2 har handlet om litteraturanalyse. Den siste i rekka skal også handle om litteratur/modellelering av analysetekst. I og med at jeg har en student med meg som skal skrive om omvendt undervisning i fremmedspråk/engelsk, får jeg flere innspill enn vanlig og føler også et visst press (jamfør overskrifta på dette innlegget).

For jeg har strevd og styrt. Trykket på knapper, vurdert fram og tilbake, organisert, instruert. Slett ikke alle elevene gjør leksene likevel, selv om de etter min mening er betydelig enklere å gjennomføre enn de tradisjonelle leksene (som mange heller ikke gjør). I går fikk jeg likevel erfare at noe fungerte etter intensjonene:

Elevene så en film jeg hadde funnet på Youtube som forklarer «Parallelisms» på engelsk, og de svarte deretter på 3 korte spørsmål. Disse så jeg over før timen begynte (hei KS! Det var kvelden før, ja!). Ett av spørsmåla handlet om hvilke feil de tror de gjør selv, og om de tror dette med parallelisms er noe de gjør riktig eller ei. Jeg merket meg et par elever som pekte på helt konkrete ting de vet de ikke har forstått, slik at jeg kunne snakke med dem i timen etterpå.

Og så det beste: elevene fikk utdelt oppgaver som handlet om det de hadde hatt i lekse, og måtte forsøke å løse dem sammen i grupper. Da foregikk mye diskusjon! Noen hadde sett og forstått, andre sett og ikke forstått, atter andre ikke sett. Jeg kunne bruke tida på å forklare til de som trengte det. Noen kunne gå raskt videre. Den tida jeg brukte ved tavla, ble brukt til å gå gjennom oppgavene etter at elevene både hadde sett instruksene og prøvd det praktiske selv.

Lærdom av dette?
1. Korte videoer med et klart formål – ja
2. Instrukser – både før og etter
3. Bruk innholdet aktivt i timene
4. Ikke vær redd. Prøv, øv, evaluer, prøv på nytt.

parallelisms

Lektorlykken er å få skrive med rød penn på tavla også

 

Stikkord: , , ,

 
[Ragnspill]

Én blogg, én gamer, mange unyttige tanker

EN (forhenværende) REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

sprkprat.wordpress.com/

et populærvitenskapelig tidsskrift

Den digitale krukka

digitale hjelpemiddel i arbeid med elevar med store hjelpebehov

Digital profesjonsutvikling i engelskfaget

Praksiseksempler og refleksjoner

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

holyvolt

Oss i mellom, relasjoner og holdninger til hverandre

Using Civilization IV for Learning

Our experiences using the Civilization IV computer game to teach English, Norwegian and Social Science.

Connected Teaching and Learning

Education, school leadership, lesson plans, technology, 21st century skills

Thinking Out Loud

exploring connected learning

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Lena's (soon to be) digital classroom

A teacher/student's path towards digital competence in English

NPL-systrene

Det er viktig å satsa litt

annkir

Hvordan bli smartere med smart læring

mylifeasacynicalteacher

Some of thoughts on Education and the vagaries of politicians and managers.

skulebloggen

mine tankar om skule og framtid

Lektor Thomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

En høyskolelærers bekjennelser

Tor Haugnes betraktninger og gjøremål i bestrebelsene med å inspirere flest mulig studenter til å tilegne seg kunnskap om dagens samfunn!