RSS

Stikkordarkiv: samtavla

Fagfornyelse og digital kompetanse (NKUL)

Fagfornyelse og digital kompetanse (NKUL)

Fagfornyelsen er i gang og vi spør: Hva betyr bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring i det digitale informasjonssamfunnet? Hvordan jobber vi med det i våre fag i framtida? Det legges opp til en interaktiv sesjon hvor deltakerne kan bidra med innspill. Innledere: Magnus Sandberg, NTNU og Bodil Hernesvold, Strinda vgs.

Slik ser det ut! Jeg og Magnus skal ha en liten seanse for Utdanningsforbundet på NKUL (i morgen 7. mai 2018). Du kan se programmet for hele dagen her.

Magnus skal si noe om fagfornyelsen. Jeg tror altså han vil si at med innføringen av de fagovergripende kompetansene, så ønsker man å løfte fram noen utfordringer som vi som både individ og samfunn står overfor – i dag og i framtida. Skolens mandat er å sette både individ og samfunn i stand til å møte dem. Det er altså snakk om folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, samt bærekraftig utvikling.

Jeg har tenkt fram og tilbake på disse måla. Nå er det slik at de ulike måla er vektlagt ulikt i ulike fag, og de blir også plukket ned til mer konkrete kompetansemål. Likevel synes jeg det er verdt å fundere litt over hva de betyr på et overordna nivå. Altså, de skal prøve å si noe om hva det er å være enkeltmenneske, og hva det vil si å delta i samfunnet.

I morgen spør vi mer konkret hvordan deltakerne ser for seg at de vil arbeide med disse målene, i lys av det digitale informasjonssamfunnet. Til det skal vi bruke den digitale tjenesten SAMTAVLA som er utviklet bl.a av UiO. Du kan selv prøve den ved å gå til samtavla.no eller via talkwall.net.

Hva betyr det så for meg og norskfaget, som er mitt fag? Jeg skal skissere tre eksempel, ett for hvert tverrfaglig tema.

  1. Folkehelse og livsmestring. Når vi leser skjønnlitteratur, er det ofte en god anledning til å diskutere vanskelige følelser, slik som selvmord, hat, ensomhet og sjalusi. I forslaget til revidert plan står det blant annet at elevene skal rustes til å takle medgang og motgang, og de skal kunne håndtere tanker og følelser. Men i det samfunnet de lever i, kan en lett ledes til å tro at alle andre lever perfekte liv. Med fokus på dette temaet kan en åpne for samtaler om overflate vs dybde, eller det å presentere seg selv versus det å utlevere seg selv. Fra den tradisjonelle skjønnlitteraturen kan en også finne tematiske overganger til ulike samtidstekster i vid forstand, altså de tekstene elevene selv møter og forholder seg til i sin (nett-)hverdag.
  2. Demokrati og medborgerskap. Et sentralt punkt her er ytringsfrihet. Vi leser jo av og til tekster som problematiserer ytringsfrihet som sådan. Men hva som er reell ytringsfrihet, og hva som er ekkokammer, filterbobler, hersketeknikker og nett-troll, endres stadig. Det utfordrer selve begrepet ytringsfrihet. I norskfaget kan vi undersøke begrepet, vi kan lese ulike tekster som utfordrer ytringsfriheten, eller vi kan skrive leserinnlegg og essay om temaet.
  3. Bærekraftig utvikling. Se denne er litt vanskeligere. Omveiene blir lengre. Dette handler om «problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning» (se mer på Udir sine nettsider her). Hver for seg – ja, det finnes jo et utall tekster som handler om disse temaene. Men i det digitale informasjonssamfunnet? I norsk? …

Jeg vet sannelig ikke. Derfor håper jeg på masse deltakelse på vårt lille seminar på NKUL! Kanskje det er JEG som skal opplyses?

PS: Illustrasjonen er et tavleutsnitt fra egen norskklasse der jeg brukte Samtavla. Vi leste novella «Diva» av Frode Grytten. Elevene kom med alle mulige innspill om karakterer og tematikk. Deretter ba jeg elevene kommentere sine egne innspill. Vi sorterte også etter innspill som sa noe om form vs innhold, og innspill på de to karakterene. Elevene kan selv gjøre egne sorteringer på sine «tavler». 

 

 
Legg igjen en kommentar

Skrevet av den 6. mai 2018 i smart læring

 

Stikkord: ,

 
[Ragnspill]

Én blogg, én gamer, mange unyttige tanker

EN (forhenværende) REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

sprkprat.wordpress.com/

et populærvitenskapelig tidsskrift

Den digitale krukka

digitale hjelpemiddel i arbeid med elevar med store hjelpebehov

Digital profesjonsutvikling i engelskfaget

Praksiseksempler og refleksjoner

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

holyvolt

Oss i mellom, relasjoner og holdninger til hverandre

Using Civilization IV for Learning

Our experiences using the Civilization IV computer game to teach English, Norwegian and Social Science.

Connected Teaching and Learning

Education, school leadership, lesson plans, technology, 21st century skills

Thinking Out Loud

exploring connected learning

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Lena's (soon to be) digital classroom

A teacher/student's path towards digital competence in English

NPL-systrene

Det er viktig å satsa litt

annkir

Hvordan bli smartere med smart læring

mylifeasacynicalteacher

Some of thoughts on Education and the vagaries of politicians and managers.

skulebloggen

mine tankar om skule og framtid

Lektor Thomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

En høyskolelærers bekjennelser

Tor Haugnes betraktninger og gjøremål i bestrebelsene med å inspirere flest mulig studenter til å tilegne seg kunnskap om dagens samfunn!