RSS

Stikkordarkiv: planlegging

Video

Planlegging av nokre norsktimar om språkhistorie

Planlegging av nokre norsktimar om språkhistorie

Her er planen for januar 2014, norsk vg3. Eg har ikkje bestemt alle detaljar, og ikkje skrive opp det som måtte vere av lekser eller anna heimearbeid. Målet er sjølvsagt at vi får gjort mest mogleg på skulen.

1 ( 2 timar) Introduksjon. Vi les på bloggen min, og opprettar blogg sjølv. Vi sjekkar ut kva vi finn om språkåret og nokre andre tema på twitter og lagar ei liste over ting vi kan trenge å vite noko om. Kan sjekke denne snutten frå NRK skole om Aasen.
2 (6 timar, men tur for nokre elevar – når?) Hugs Grip teksten. Vi les første del av kapittel  5 denne veka (210-228), tar notat på papir og skriv korte tekstar på bloggen. Vi sjekkar lista frå førre veke.Sjangerkrav på blogg? Vi nyttar wordpress.com (?)
3 (6 timar) Vi les andre del av kapittel 5 (229-250) og skriv meir på bloggen.Korleis får eg lesarar på bloggen? Kva kan eg skrive i kommentarfelta til andre?
4 F Open skriving, med nett: kortsvaret denne gongen må skrivast på bloggen, og de må i tillegg skrive på andre bloggar. Oppgåvene vil i noko grad vere knytt til rolla du får (sjå under). Vurderinga   blir knytt til bloggformat og sjangerkrav der, og vil difor bli noko annleis   enn det vanlege kortsvaret.Munnleg: vi køyrer halve   klassa att medan dei andre skriv, denne gongen som debatt mellom ulike synspunkt og krefter  i norsk språkdebatt frå 1800 (diakront, det vil seie plukka frå 1800 og til i dag).

Spørsmål: kva for roller bør vi ha med i debatten? Kvifor? Her kan elevane mine få svare.

 

 

Stikkord: ,

 
[Ragnspill]

Én blogg, én gamer, mange unyttige tanker

EN (forhenværende) REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

sprkprat.wordpress.com/

et populærvitenskapelig tidsskrift

Den digitale krukka

digitale hjelpemiddel i arbeid med elevar med store hjelpebehov

Digital profesjonsutvikling i engelskfaget

Praksiseksempler og refleksjoner

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

holyvolt

Oss i mellom, relasjoner og holdninger til hverandre

Using Civilization IV for Learning

Our experiences using the Civilization IV computer game to teach English, Norwegian and Social Science.

Connected Teaching and Learning

Education, school leadership, lesson plans, technology, 21st century skills

Thinking Out Loud

exploring connected learning

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Lena's (soon to be) digital classroom

A teacher/student's path towards digital competence in English

NPL-systrene

Det er viktig å satsa litt

annkir

Hvordan bli smartere med smart læring

mylifeasacynicalteacher

Some of thoughts on Education and the vagaries of politicians and managers.

skulebloggen

mine tankar om skule og framtid

Lektor Thomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

En høyskolelærers bekjennelser

Tor Haugnes betraktninger og gjøremål i bestrebelsene med å inspirere flest mulig studenter til å tilegne seg kunnskap om dagens samfunn!