RSS

Stikkordarkiv: lekser

Klar, ferdig – snu?

 

Teknologi kommer til å snu opp ned på klasserommet i framtida. En av disse trendene er omvendt undervisning, som kort fortalt handler om å flytte formidlingsdelen eller foredragsdelen ut av klasserommet (digitalt, for eksempel med en instruksjonsvideo) og dermed bruke tid på skolen på det som kanskje før var lekser. Det skal bli mer tid til å snakke med elevene og hjelpe dem med å løse oppgaver. Helt motstandsløst vil det selvsagt ikke skje; Henrik Dvergsdal skriver om dette i «Vil snu opp ned på klasserommet» (forskning.no):  «Mange lærere opplever det å presentere stoff på tavla som en trygg og stabil situasjon. Når den nye teknologien utfordrer denne situasjonen må læreren finne stabilitet på nye måter».

Her er det mange elementer å ta tak i. For det første pågår en debatt om lekser som sådan. Hva skal vi med lekser? Hvem gjør lekser? Kan leksene bidra til at foreldre får større delaktighet i barnas læring? Hva da med elever fra mindre ressurssterke hjem? Utdanningsdirektøren hevdet i 2009 at elevene kan droppe leksene med loven i hånd, men det ser ikke ut til at foreldrene (eller barna) har fulgt med i timen – de gjør kanskje for mange lekser.

En ting er sikkert: dersom vi skal fortsette med lekser, må vi vite hva vi vil med leksene, og hvordan leksene kan utformes på en slik måte at de fremmer læring for alle elevgrupper. Kanskje er korte instruksjonsvideoer som elevene kan se hjemme en god idè? Det krever ikke noe mer av eleven enn at de kan trykke på noen knapper.

Så var det denne motstanden, da. Jeg har mange kolleger som er skeptiske. De fnyser. Kaffekoppene dirrer. Som om det ikke var nok at de må skrive med rød tusj på smartboard-tavlene (de er jo litt vanskelige å skru på). Og jeg skjønner jo skepsisen, kanskje deler jeg den også til en viss grad. Det betyr nemlig å snu om hodet: for det første må jeg finne ut av hva som egner seg for slike videoer, og dernest må jeg enten finne dem, eller lage dem selv. Og selv som halvveis digitalt innfødt (jeg hjalp mora mi på edb-kurs i 1989 og spilte Larry som tiåring året etter) kjenner jeg at den bøygen er litt stor. Jeg vil helst at det skal være kvalitet over det jeg gjør, spesielt dersom det kan lagres til evig tid.

Likevel: jeg må kaste meg i det. Jeg har tidligere både lest inn enkle instrukser til klassene mine via It’s Learning sitt opptaksverktøy, og jeg har lest inn tekster der lydbøker ikke har vært tilgjengelig (høydepunktet var definitivt da jeg fikk mannen min med meg på å lese inn tre akter av Jeppe på Bierget, før elevene måtte lese inn de siste to). Nå er planen som følger:

1. Lage instruksjonsvideo som viser hvilke nettressurser elevene mine skal bruke i løpet av de neste ukene (norsk vg3)

2. Lage instruksjonsvideo som forklarer noen grunnleggende sider ved retorisk analyse av en reklame (norsk vg3)

3. Utarbeide et opplegg med flere videoer til en arbeidsperiode i januar der elevene skal «lære å lære», blant annet med samskriving og bruk av nye digitale tjenester (Internasjonal engelsk, vg2). Dette siste prosjektet blir også en del av et samarbeid med en mastergradsstudent ved NTNU.

Jeg har litt å gjøre, med andre ord. Først skal jeg bruke denne ressursen på mentormob.com til å lære mer om omvendt undervisning. Rapporter kommer!

 
1 kommentar

Skrevet av den 30. november 2013 i smart læring

 

Stikkord: , ,

 
[Ragnspill]

Én blogg, én gamer, mange unyttige tanker

EN (forhenværende) REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

sprkprat.wordpress.com/

et populærvitenskapelig tidsskrift

Den digitale krukka

digitale hjelpemiddel i arbeid med elevar med store hjelpebehov

Digital profesjonsutvikling i engelskfaget

Praksiseksempler og refleksjoner

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

holyvolt

Oss i mellom, relasjoner og holdninger til hverandre

Using Civilization IV for Learning

Our experiences using the Civilization IV computer game to teach English, Norwegian and Social Science.

Connected Teaching and Learning

Education, school leadership, lesson plans, technology, 21st century skills

Thinking Out Loud

exploring connected learning

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Lena's (soon to be) digital classroom

A teacher/student's path towards digital competence in English

NPL-systrene

Det er viktig å satsa litt

annkir

Hvordan bli smartere med smart læring

mylifeasacynicalteacher

Some of thoughts on Education and the vagaries of politicians and managers.

skulebloggen

mine tankar om skule og framtid

Lektor Thomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

En høyskolelærers bekjennelser

Tor Haugnes betraktninger og gjøremål i bestrebelsene med å inspirere flest mulig studenter til å tilegne seg kunnskap om dagens samfunn!