RSS

Stikkordarkiv: attention

HOLD UT!

Bilde

Sur bibliotekskaffe

 

Akkompagnert av sur bibliotekskaffekopp har jeg i dag lest et blogginnlegg om «attention» og «sustained attention muscle». Som et ekko fra masterlesesalmakkerens insisterende Hold ut, unge Hernesvold! blir jeg med det konfrontert med egne oppmerksomhetsvaner. Jeg blir oppmuntret av at det benker seg noen unge studenter på bordene rundt meg og finner raskt ut at jeg vil forsøke å ta tiden på deres oppmerksomhets-rekkevidde. Jeg teller fra de holder munn og til de begynner å prate igjen.

Først må de holde munn, da.

«Bare å begynne  å jobbe», sier den ene. Han med capsen. Dette er lovende, tenker jeg. Kanskje de slett ikke er studenter. Kanskje de er studenter, men ikke har tenkt å studere.

I mellomtiden rekker jeg å finne fram noe mer stoff. I nevnte blogginnlegg skriver Barry Schwartz at oppmerksomhet og utholdenhet er noe vi må øve på, igjen og igjen. Det hjelper å ha et mål, men kanskje må vi også ha strategier for å holde oppmerksomheten rettet mot målet også. (Jeg skal vokte meg fra å komme med klamme paralleller til treningsstudio-opplegg he, men jeg synes å huske den piskende stemmen til spinninginstruktøren som roper «Er du på trening, eller trener du?»).

I klasserommet har jeg prøvd å dele inn i bolker på 20 minutter fordi jeg har antatt at det er så lenge elevene greier å holde fullt fokus. Det fungerer på et vis, men dersom jeg skal tro Schwartz, kan det hende vi lurer oss selv: dersom vi til stadighet organiserer oppmerksomheten i korte bolker, er det til slutt bare det vi kan. Vi venner oss til å tro at det forenklede er det vanlige. Men i en kompleks verden (klima! krig!) holder ikke det forenklede.

Vi er selvsagt på feil sted i dag;  her fylles opp av svulmende kanelboller og blide barnehagebarn. Jeg kan vedde en hundrings på at studentene ikke greier å komme i modus. Den ene, han uten capsen, gjør et forsøk.

Hva er mine oppmerksomhetsstrategier – på pc eller papir?

1. Jeg lager system av notatskriving. Før hadde jeg skrivebøker, nå bruker jeg helst Diigo reader dersom jeg får en lengre artikkel på nett. Jeg guler ut – all erfaring tilsier at jeg holder mye lengre når jeg skriver noe, enn når jeg bare leser.

2. Er artikkelen jeg leser lang, må jeg bestemme meg for at jeg skal ta ned tab-ene for Facebook og Twitter. Det skjer nemlig noe mystisk når en ny notification dukker opp. Jeg må se!

3. Jeg scooper stort sett alle artiklene jeg leser. Det tvinger meg til å tenke underveis, fordi jeg vet at jeg må skrive en innsiktskommentar. Har jeg ikke lest grundig nok, greier jeg heller ikke skrive, og må lese på nytt.

4. Jeg må fjerne andre distraksjoner, men av og til kan et jevnt bakteppe av lyd være vel så effektivt som total stillhet. En følelse av at flere jobber, er enda bedre.

5. På nett: bruk filtre. Ikke følg hvem og hva som helst, og evaluer til stadighet hva du har brukt tid og oppmerksomhet på. Brukt for lang tid på en avsporing? Eliminer den.

6. Jeg må ha et mål. Dersom det er snakk om stilretting, bestemmer jeg meg for hvor mange jeg vil ta, og tar pauser.

7. For jeg tar pauser. Jeg bruker mye energi på å skifte mellom fokus.

8. Jeg må stadig vende tilbake til det samme. I lærergjerningen er mye sånn «her og nå», «neste time», «fort ferdig». Jeg tror ganske bestemt at det kan være ødeleggende for den litt seigere utholdenheten. Når jeg nå skal skrive en eksamensbesvarelse, for eksempel, blir jeg nødt til å skjerpe meg igjen. Våge meg ut på dypet. Akseptere at ikke alt blir ferdig med en gang.

Han med capsen skal ha påfyll. Kompisen begynner å lese, ser det ut til. De har akkurat nevnt «bachelor», uten at jeg har fått med meg resten av samtalen, så noe må det være. Jepp, han holder i fem min.  Vil helst fortsette. Jeg hører ham si «It’s Learning» – et annet sikkert tegn. I neste setning høres imidlertid «FIFA», og jeg vet at slaget er tapt. De holder nok ikke ut. Skal vi tro Schwartz, utholdenhet faktisk en viktig predikator på suksess.

Schwartz er ikke spesielt optimistisk på vegne av MOOC-ene, heller: «And MOOCs, whatever their potential cost-saving benefits, enable students to watch presentations in brief snatches, perfect for the attentionally challenged, which in turn pressures instructors to organize their material in matching, bite-sized portions. We all let students bring their laptops into class, which virtually guarantees that they will be shuttling between email and web surfing while occasionally taking notes on what is being said. None of this is a recipe for strengthening the sustained attention muscle».

Dette er ikke det vi ønsker, selvsagt. For igjen – Schwartz anerkjenner jo at verden er kompleks og står overfor svært komplekse utfordringer. Vi kan ikke stenge teknologien ute i det bildet, men vi må kanskje tenke over hvordan vi former vår egen oppmerksomhet. Når jeg skal bidra i en MOOC i Smart læring, er nettopp attention et begrep jeg har lyst til å jobbe videre med. Det er kanskje et paradoks – eller?

På nabobordet har de fått opp bøkene ved siden av hver sin skjerm. Praten har stilnet. De sitter med hvert sitt. Det holder ei stund. Kanskje det er håp for dem likevel.

PS. Jeg leser Rheingold: Net Smart, som nevnt i tidligere innlegg. Han bruker mye tid på attention i første kapittel av boka si. Hans første råd er faktisk bare å begynne å bli oppmerksom på sin egen oppmerksomhet. Hva er din strategi?

 

 

 

 

 

 

 
 

Stikkord: ,

Attention and curation. An example from one of my lessons.

Since my lesson plans for my English lessons are written in English, this post simply has to be in English, too. I will give you parts of my lesson plan here, and I will add some student responses using quotation marks. The topic was «Child labour – a global challenge». 

Lesson plan:

Aims: to learn about Child labour as a global challenge, to use Scoop.it (curating texts, writing insights), and to pay attention to attention (digital habits). 15-20 minutes – attention span.

You need a piece of paper, a pen, a computer, and a text about Child labour (we use one from Global Paths called “Child labour in India”).

1. No computers, just pen and paper so far.

a) Your digital habits since last lesson. Write an insight about it. Also: what do you feel when holding your phone?

«I like my phone»

«I want to press the button»

«I feel nothing in particular»

«When I hold any phone I feel bored, like I have to perform a task»

“I feel that I am holding an information box – interesting”

“I feel calm”

“I love it”

“I feel in control of things”

“I feel safe”

“I feel like I am holding the world in my hand”

b) Who made your phone? What do you know about the products you use? (Most of them answered «someone in China»)

c) Text about Child labour. Some ideas on paper as we go along.

BREAK 3 minutes. You may check Facebook or whatever.

2. Computers up.

a) Child labour video:  http://www.youtube.com/watch?v=EJXfILoTEXQ

b) Rescoop the same video and write your insight (PC)

c) Question: Research “fair trade items” and information about this. Scoop a text and write your insight. (PC)

BREAK (physical this time, 5 minutes)

3. Still on computers

Read and rescoop the article from Guardin about Iphones made in China. Add your insight.

http://www.theguardian.com/technology/2013/jan/25/apple-child-labour-supply

BREAK 3 minutes. I urge you to check things you normally check. What did you do? Had anything happened?

“I had received a few messages”

“I checked my phone and talked to my friends”

“Since last time I checked, I had a new friend on an app”

“Since last time I checked, Instagram and Facebook was identical”

“I had a new comment on my profile picture and a new follower on Instagram”

“I got a new Snap”

4. Still on computers

a) Find another article of your choice that deals with child labour, what can be done about this, why or how this is a global challenge. Scoop and write insight.

b) Follow at least two other students on Scoop and check out what they have on their lists so far. Consider rescooping.

5. On paper: what are your thoughts so far about: – Your phone, child labour, attention, education.

Some thoughs on attention:

“I am good at paying attention as long as the topic is interesting”

“I am not that good at paying attention”

“I have learned that if I pick up my phone, it is hard to put it back down”

“My attention to class has been better than usual”

“My phone prevents me from paying attention”

What can we learn from this? I am not sure this is revolutionary, but I think that we are on the road towards something interesting here. Students must learn how they pay attention and how they behave online. My general impression was that although their concentration was highest when I read for them and they just wrote on paper, I also believe that their attention to their computer work was better than usual. Some of their scoop lists are now starting to grow; it is important that they actually write their insights as they add a text or a video.

 

Stikkord: , ,

Attention! Hva kjennetegner din digitale hverdag? (Ikke glem å puste)

attention1

Min digitale hverdag. Hvor ble det av fiolinen oppi alt dette.

 

Hvor ofte er du innom ulike spill, sosiale medier, mailen din, nettaviser og andre digitale ting og tang i løpet av en dag? Tør du sjekke? Jeg har tenkt litt på det i det siste. Howard Rheingold skriver om dette i boka Net Smart: hvordan øve på oppmerksomhet om din egen oppmerksomhet (eller attention). Det er nesten skummelt å innrømme det, men jeg er ikke helt klok og slett ikke bare rasjonell i nettbruken min. Spesielt mobilen er farlig å ha i handa. Det er som sjokoladespising: har du først begynt, må du ha mer. Da gjelder det å ikke la seg rive med av «Tetris», eller min nyeste oppdagelse, «Jewel Mania».

I dag spurte jeg en klasse om ikke de kunne tegne nettvanene sine, og prøve å indikere både hvilke ting de er innom, og hvor ofte. Dersom en skal ha håp om å bli mer fokusert i arbeidet sitt, må man først kunne si noe om hva som kjennetegner egne mønster. Jeg var dessuten litt nysgjerrig på hvorfor ikke flere hadde fått seg inn i Facebookgruppa jeg har oppretta for å kunne gi beskjeder og lekser mer effektivt. Ikke minst – jeg var ganske sur (og la ikke skjul på det) for at bare fem-seks elever i klassen hadde gjort leksa (som var å lese i roman, eller høre meg lese for dem på lydfil – veldig lett å få til, skulle en tro!). Her er det definitivt noe med attention. Men først min egen, som jeg nesten ikke våger å vise frem:Mitt største forbedringspotensiale ligger i frititdsbruken av mobilen. På jobb har jeg ikke mye tid til å spille Wordfeud: det kan være «min tur» uten at jeg gjør noe med det gjennom så å si hele arbeidsdagen. Jeg er derfor rimelig tilfreds med hvordan jeg bruker pc og mobil i arbeidstida. Når jeg kommer hjem, er fristelsene desto større, og når ungen har lagt seg, blir det enda verre… Elevene er nok i enda større grad enn meg besatt av telefonene sine og alt de kan gjøre med dem. Her er et eksempel på en elev-tegning som nok er ganske representativ for ungdommene:

attention3b

Og sånn går no dagan. Mobil, mobil, mobil, pc. Gjenta i det uendelige…

Hvorfor blir det slik? Hvordan kan vi øve på oppmerksomhet? Kan vi endre nettvanene våre slik at de blir mer effektive og fremmer læring? I følge Howard Rheingold kan vi det. Han sier blant annet at attention, eller oppmerksomhet, er noe vi kan øve på (Net Smart: 246, samt kapittel 1). Det første steget er å bli bevisst vanene våre. Han snakker også mye om pust, og forteller blant annet at han selv oppdaget at han holdt pusten hver gang han leste epost. Pusten kan fortelnle oss noe om stressnivå og avhengighet. Jeg glemmer ikke da pianolærerinnen nærmest ropte til en medelev som var stresset før eksamen (i piano, skrekkoggru): «Du må pust, Siv Lena, du må pust!». Hun var så konsentrert om det vanskelige pianostykket at hun glemte å puste. Rheingold kan kanskje ha fornemmet noe lignenede. Han ber oss forsøke å bli oppmerksomme på egen kropp og på andre – gi oppmerksomhet. I det påfølgende sier han også at vi må være tydelige på hvilke mål vi har, og stadig spørre oss selv om den aktiviteten vi bedriver, hjelper oss mot mål.

Det er noe vesentlig her: elevene må ha et mål og et ønske om å endre atferd på nett dersom de skal kunne endre det. Kanskje de ikke vil?

 
Legg igjen en kommentar

Skrevet av den 3. mars 2014 i sosiale medier

 

Stikkord: ,

 
[Ragnspill]

Én blogg, én gamer, mange unyttige tanker

EN (forhenværende) REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

sprkprat.wordpress.com/

et populærvitenskapelig tidsskrift

Den digitale krukka

digitale hjelpemiddel i arbeid med elevar med store hjelpebehov

Digital profesjonsutvikling i engelskfaget

Praksiseksempler og refleksjoner

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

holyvolt

Oss i mellom, relasjoner og holdninger til hverandre

Using Civilization IV for Learning

Our experiences using the Civilization IV computer game to teach English, Norwegian and Social Science.

Connected Teaching and Learning

Education, school leadership, lesson plans, technology, 21st century skills

Thinking Out Loud

exploring connected learning

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Lena's (soon to be) digital classroom

A teacher/student's path towards digital competence in English

NPL-systrene

Det er viktig å satsa litt

annkir

Hvordan bli smartere med smart læring

mylifeasacynicalteacher

Some of thoughts on Education and the vagaries of politicians and managers.

skulebloggen

mine tankar om skule og framtid

Lektor Thomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

En høyskolelærers bekjennelser

Tor Haugnes betraktninger og gjøremål i bestrebelsene med å inspirere flest mulig studenter til å tilegne seg kunnskap om dagens samfunn!