RSS

Månedlige arkiver: september 2016

Samskriving som tavleredskap

Samskriving som tavleredskap

Denne uka har jeg brukt samskriving på tavla i to ulike klasser. Eller, studenten min sto for den ene seansen, men det går vel for det samme. Jeg skisserer de to måtene vi jobbet på:

Versjon 1: felles analyse med lydbok.

 • Vi hørte Hedda Gabler på lydbok.
 • Jeg oppretta ei notatblokk i Onenote som jeg delte med alle. Det betyr at når elevene skriver, kommer det opp samtidig hos alle.
 • Jeg lot også dokumentet stå på Smartboarden
 • I notatblokka hadde jeg på forhånd laget rubrikker, for eksempel «ytre beskrivelser av Hedda Gabler», eller «sagt om Hedda Gabler av andre», eller «symboler».
 • Rubrikken sto på ei side, men vi hadde også et par sider med fagstoff som noen fikk i oppdrag å finne (f. eks «kjennetegn på realistisk drama»).
 • Elevene brukte dette dokumentet når de senere skrev en kort analyse av stykket. Da hadde flere samlet brukbare sitater, og ingen funn var private eller utilgjengelige for andre.

Versjon 2: felles jakt etter virkemidler i tekst

 • Elevene skulle lære om plussord og minusord i argumenterende tekster
 • Et leserinnlegg ble delt med alle på Google disk, og sto også på Smartboarden
 • Elevene fikk i oppdrag å markere ord og kommentere om disse var plussord eller minusord.
 • Studenten kommenterte funn – og silte vekk en del usaklige kommentarer.
Reklamer
 

Første hangout med Smart læring

I kveld gikk første hangouten til Smart læring h2016 på lufta.  Smart læring er som de fleste leserne mine sikkert kjenner til et videreutdanningskurs i digital kompetanse for lærere. Jeg er med som instruktør ved siden av lektorjobben, og min viktigste rolle blir å motivere, svare på innlegg i diskusjonsforumet, delta i sosiale medier og vise noen eksempel fra klasserommet. Jeg synes det er veldig flott å stå som representant for lærere som er villig til å prøve ut digitale læreprosesser. Av og til går det kjempebra, andre ganger går det litt dårligere. Viktigst av alt er at man får utfordret ideene man har om læring, hva skolen skal bidra med og hvordan skolen skal forholde seg til de omveltningene som foregår i samfunnet ellers.

 

 
Legg igjen en kommentar

Skrevet av den 13. september 2016 i smart læring, videreutdanning

 

Språkviter på videokonferansebesøk

I dag smeltet mange digitale komponenter sammen på en måte som skjer relativt sjelden.   Jeg skal skissere gangen kort:

 1. Lektoren spør på Facebook om noen bekjente kan stille opp som språkviter til et kort nettmøte med elevene.
 2. Lektoren får positivt svar.
 3. Noen elever forbereder konkrete spørsmål.
 4. Vi kobler oss på via Facetime, med eksperten på storskjerm. Elevene kommer fram og spør. Og får svar.
 5. Samtidig samskriver elevene referat fra møtet, i grupper på 3 og 3. De har fått forskjellige vinklinger eller fokus. Til det bruker de google disk, som de er godt kjent med.
 6. Etterpå, og det vet de ikke ennå, må de språkvaske referatene…

Og plutselig fikk trønderelevene et nært og fint møte med vossing og språkviter Else Berit Molde, som underviser i norsk som andrespråk ved UiB. Hun kunne fortelle om knoting, sosiolingvistikk og særtrekk ved vossamålet. For eksempel sier vossingene at de skal «reisa på butikken» når de kanskje mener at de skal gå dit, og de sier «hai, eg haiter Else». Dessuten, kunne hun fortelle, er unge mennesker ofte mer negative til knoting, altså det at man ikke snakker såkalt «ren dialekt». Hele seansen varte i 25 minutter, og på den tiden fikk eksperten formidlet langt mer eksotisk og interessant fagstoff enn det lektoren selv hadde kunnet hoste opp.

Kompetansemålet vi arbeider med er som følger

 • gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål  (norsk vg3, fra udir.no)

Neste blogginnlegg vil ta utgangspunkt i forholdet mellom nyheter og sosiale medier, som jeg har prøvd å jobbe med i en engelskklasse.

 
Legg igjen en kommentar

Skrevet av den 12. september 2016 i norsk, samskriving, smart læring

 

Stikkord: , , , ,

Muntlig vurdering med video

Muntlig vurdering med video

«Det er så kleint!»

«Det kleineste jeg har gjort!»

Men læreren sitter etterpå og funderer og vurderer. Leter etter hva de har fått til. Bruker vurderingskriterier for faglig innhold og formidlingsevne. Ser hver enkelt på en måte hun aldri – aldri – rekker i timene. Det tar tid, men av og til er det verdt det. Elever som ellers ikke kommer til orde, får sagt så mye de vil.

I starten leser mange, men når de har gjort det noen ganger, begynner de å fortelle friere. Det kommer selvsagt også an på oppgaven; ber jeg om egne tanker rundt et tema, er det mer sannsynlig at de snakker ledig og lett.

I læreplanen for norsk vg3 står det blant annet at de skal «bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster». Dette er i grunnen i enkleste form, men en viktig brikke i veien framover. De skal bli trygge på det å bruke seg selv i digitale kontekster samtidig som de bruker norskfaglige begrep.

Utgangspunktet for denne konkrete oppgaven var et stykke av Jon Fosse. Vi leste stykket høyt sammen (med lett dramatisering), og elevene fikk en introduksjon til postmodernismen. Deretter måtte de bruke fagstoff fra læreboka. Oppgaven de fikk var slik.

Lag en film på 2-3 minutter der du snakker i kamera om hva som kjennetegner postmodernistisk skrivemåte, og da spesielt hos Fosse. Hvordan kan man tolke stykket hans Lilla, hva festa du deg ved, og hvorfor?

«Sitter du med kaffekoppen og ler for deg selv?»

Nei.

Jeg er stolt.

De er så proffe. Mye proffere enn de tror.

PS: Bildet øverst er gjengitt med tillatelse fra eleven.

Har du innspill, tar jeg gjerne imot det! Kanskje har du gjort noe lignende?

 

 
Legg igjen en kommentar

Skrevet av den 7. september 2016 i norsk, smart læring

 

Snakk om sosiale medier! 

Ny klasse. Nye relasjoner. Jeg bruker tid på å bli kjent. Samtidig innser jeg at den viktigste arenaen for elevene mine i vgs, er på nett. Klassen min bruker gruppechat der de snakker om alt mulig. Det er utenfor min kontroll, men jeg ber om og håper at de vil gi meg beskjed om de opplever noe ugreit. Kan likevel aldri vite. Min digitale praksis med elevene flyter ikke over i det private, men foregår som i en parallell virkelighet. Her er elevenes plakat om sosiale medier, som henger på klasserommet: 

 
Legg igjen en kommentar

Skrevet av den 2. september 2016 i smart læring, sosiale medier

 
 
[Ragnspill]

Én blogg, én gamer, mange unyttige tanker

EN REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

Den digitale krukka

digitale hjelpemiddel i arbeid med elevar med store hjelpebehov

Digital profesjonsutvikling i engelskfaget

Praksiseksempler og refleksjoner

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

holyvolt

Oss i mellom, relasjoner og holdninger til hverandre

Using Civilization IV for Learning

Our experiences using the Civilization IV computer game to teach English, Norwegian and Social Science.

Connected Teaching and Learning

Education, lesson plans, technology

Thinking Out Loud

exploring connected learning

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Lena's (soon to be) digital classroom

A teacher/student's path towards digital competence in English

NPL-systrene

Det er viktig å satsa litt

annkir

Hvordan bli smartere med smart læring

mylifeasacynicalteacher

Some of thoughts on Education and the vagaries of politicians and managers.

skulebloggen

mine tankar om skule og framtid

Lektorthomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

En høyskolelærers bekjennelser

Tor Haugnes betraktninger og gjøremål i bestrebelsene med å inspirere flest mulig studenter til å tilegne seg kunnskap om dagens samfunn!