RSS

Månedlige arkiver: desember 2014

Digital kompetansebygging for smartere læring

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Smart læring1

Gjennom tildelingen av midler til prosjektet Smart læring, har vi etablert et Senter for smart læring med flere nye medarbeidere. Dette, sammen med finansiering fra Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen, har hittil resultert i kurset Smart læring, i to varianter. Vi har utviklet mye nytt materiale, har involvert en rekke medarbeidere ved NTNUs Program for lærerutdanning og håper at vi kan bidra til det som er prosjektets hovedmål: å digitalisere læreprosesser ved NTNU.

MOOC for lærere

Den nettbaserte MOOC-en  “Smart læring” er et gratis, åpent og skalerbart tilbud til lærere og andre som er interessert i hvordan sosiale medier og digitale tjenester gjør at læring kan foregå på andre måter enn før. Deltakere som ønsker det, kan melde seg opp til eksamen og ta 7,5 studiepoeng. Kurset er bygd opp av 10 moduler med videoer, tekst og diskusjonsoppgaver, som forutsetter at deltakerne både prøver ut og reflekterer…

Vis opprinnelig innlegg 624 ord igjen

Reklamer
 
Legg igjen en kommentar

Skrevet av den 29. desember 2014 i Ukategorisert

 

Intervju med en Diplomacy-spiller

Intervju med en Diplomacy-spiller

Han jeg er gift med, er engelsk- og historielektor og arbeider som meg selv i videregående skole. I en tid har han kastet lett irriterte blikk bort på mine små spillprosjekter og sukket over brettavhengigheten min. Men så, omtrent forrige fredag, ble han invitert av Magnus Sandberg ved Smart læring til å delta i et online-brettspill, om man vil: Play Diplomacy Online. Jeg har fått et knepent kvarter mellom vurderingsarbeid og planlegging av undervisning til å fyre av noen raske spørsmål om den nyvunne erfaringen med onlinespill. Vi skriver 21.35.

Jeg: Så, hva er utgangspunktet for dette krigsspillet?

Han: Utgangspunktet er at du på en måte er satt tilbake til det første tiåret av 1900-tallet, altså forløpet til første verdenskrig, Europa. Ei tida da optimismen var veldig stor i Europa, man så på verden som relativt trygg, og man var optimistisk med tanke på framtida. Det er irrelevant for spillet, men likevel.

Jeg: Hvordan da irrelevant?

Han: Jo, fordi som navnet på spillet antyder, så bygger det på en tendens som etterhvert gjør seg gjeldende der man bygger allianser, med et utgangspunkt i å etterhvert øke det geografiske omfanget av sitt territorium. Man får i oppgave å styre en av sju stormakter i Europa.

Jeg: Og det er ingen terninger?

Han: Ingen terninger, og ingen tilfeldigheter, kun dine egne og andres valg og regler knyttet til de scenariene som oppstår med bakgrunn i disse valgene.

Jeg: Er det en fordel eller ulempe, vil du si, å ha god kjennskap til hva som faktisk skjedd?

Han: Det er absolutt ingen forutsetning, man trenger ingen kjennskap til den historiske perioden, men det gir en ekstra glede ved spillet å kunne tenke de reelle hendelsene opp mot det som faktisk skjer i spillet. Samtidig kan det være en irritasjon. Som historielærer har du lyst til å rekreere historien. Men som Tyskland, som jeg er, må jeg gå bort fra den tankegangen.

Jeg: Du kan inngå avtaler?

Han: Ja, de er helt uforpliktende, men det er en del av spillet. Hvis du vil beholde en viss troverdighet, må du holde noen avtaler ei stund. Det er mye taktikk her.

Her legger jeg noen ord i munnen på ham, og han i meg. Sånn er det å intervjue ektemannen. Vi lar det passere.

Jeg: Ser du for deg at dette kunne inngått i historieundervisning?

Han: Ja, men med en veldig klar tidsbegrensning. Det er en begrensa tidsperiode det dreier seg om, og et pensum på vgs som har stort tidspress, med mindre du vil ha det som en veldig perifer sak som du gjør gjennom året som krydder.

Jeg: Men hva slags diskusjoner og arbeid kan man bruke dette til?

Han: Du jobber jo veldig med kart, og du kan diskutere helt konkrete lands geografiske forutsetninger, hva slags ønsker kunne de ha av å gjøre som de gjorde. For eksempel Østerrike-Ungarns ønske om tilgang til havn.

Jeg: Hva med mer filosofiske eller generelle betraktninger? Om krigføring generelt? Stormakter? 

Han: En ting er å se på hvilket lappeteppe Europa var, nasjonalstatene – mange av dem hadde ikke sin eksistens slik vi kjenner dem i dag. For eksempel Polen.

Jeg: (taus, vet ikke noe om Polen)

Han: Polen eksisterte ikke før etter første verdenskrig, som et resultat av Versaillestraktaten*

Jeg: Jeg er litt interessert i å vite hvordan du oppleve spenning i spillet?

Han: Jo, den er jo veldig reell. Du er spent på motstandernes trekk.

Jeg: Ja? Sitter du med det nå?

Han: Ja, jeg har det oppe. For å se, ja. Ha det her. Det er jo det, ett av elementene er jo at det var den endelige slutten for de arkaiske keiserdømmene og kongedømmene, Russland for eksempel.

Jeg: hvordan er det å spille mot folk du aldri har møtt?

Han: Det blir man vel vant til. Det er ikke så viktig. Men man bør kanskje kjenne noen, det gir det en ny dimensjon. I en klasse vil det kanskje være en ekstra gnist at man kan få konkurranseinstinkt. Kanskje kan den gnisten gi økt motivasjon til å lære mer om hva som faktisk skjedde, historisk. Det må være den umiddelbare gevinsten eller innfallsvinkelen til å snakke fag. Gangen i krigen er heller ikke det viktigste, det er mer interessant å se på forutsetningene, forløpet og etterspillet.

Jeg: Kvarteret har gått. 

Han: puritaneren i meg vil helst bare snakke om de faktiske hendelsene, derfor blir jeg også irritert over at man kan velge spillgrafikk med ikon som opplagt er anakronistiske, det vil si hentet fra andre tidsperioder, når man setter opp spillet. Det gjør jo ikke så mye. men. Spillet har en skoleutgave der læreren kan være moderator også.

Jeg: Det er jo fint. Nyttig. Nå må du rive deg løs. Tusen takk. 

Han viser meg dinosaurer og slikt. Jeg nikker, Ja. Det ville vært hårreisende.

* Her bemerker min mann at det ikke kom klart fram at Polen er et gammelt kongedømme, som om han ikke visste det. Saken er at jeg ikke visste noe særlig om det.

 
1 kommentar

Skrevet av den 2. desember 2014 i smart læring

 

Stikkord: ,

 
[Ragnspill]

Én blogg, én gamer, mange unyttige tanker

EN REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

Den digitale krukka

digitale hjelpemiddel i arbeid med elevar med store hjelpebehov

Digital profesjonsutvikling i engelskfaget

Praksiseksempler og refleksjoner

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

holyvolt

Oss i mellom, relasjoner og holdninger til hverandre

Using Civilization IV for Learning

Our experiences using the Civilization IV computer game to teach English, Norwegian and Social Science.

Connected Teaching and Learning

Education, lesson plans, technology

Thinking Out Loud

exploring connected learning

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Lena's (soon to be) digital classroom

A teacher/student's path towards digital competence in English

NPL-systrene

Det er viktig å satsa litt

annkir

Hvordan bli smartere med smart læring

mylifeasacynicalteacher

Some of thoughts on Education and the vagaries of politicians and managers.

skulebloggen

mine tankar om skule og framtid

Lektorthomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

En høyskolelærers bekjennelser

Tor Haugnes betraktninger og gjøremål i bestrebelsene med å inspirere flest mulig studenter til å tilegne seg kunnskap om dagens samfunn!